Program

Övriga aktiviteter

Vissa aktiviteter pågår under hela veckan eller äger rum före eller efter Demokrativeckan men är en del av Demokratisatsning Värmland. Här hittar du mer information.

Demokratistugan 25-27 september

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som kommer till

Fredag 24 september

Dagen bjuder på miljöfrukost, möten med förtroendevalda, teater och seminarium och samtal om frågan om alla vara delaktiga i politiken på lika villkor? Är politiken

Torsdag 23 september

Dagen innehåller bland annat en ”Hållplats idéburen” med ett samtal som har fokus på civilsamhällets roll för demokrati och tillit. Du kan också låna en

Onsdag 22 september

Nästa år, 2022, är det val till kommun, region och riksdag. Men hur går det egentligen till och hur tänker förstagångsväljare inför kommande val? Samtal

Tisdag 21 september

Ta del av ett seminarium om demokratiska företag, ett lunchsamtal om kulturens roll för demokratin, digital föreläsning med Jack Werner och mer spännande programpunkter.

Måndag 20 september

Demokrativeckan öppnas med ett ”Demokratispaning Värmland”. Du kan också lyssna till ett lunchsamtal om förebyggande av våldsbejakande extremism i Värmland, möta förtroendevalda på vissa orter