Om demokratisatsningen

År 2021 genomförs en särskild demokratisatsning i Värmland. Bakgrunden är att länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland tillsammans skrev under Deklaration för en stark demokrati under hösten 2020.

Du kan läsa mer om deklarationen på hemsidan för Vår demokrati Om deklarationen | Vår demokrati (vardemokrati.se)

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

 

 

Demokratisatsningen och Demokrativeckan i Värmland sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner.