Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Värmland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från demokrativarmland.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • [Problem vid {<användningssituation>}  {<beskrivning>} [WCAG {<kriterienummer>} ({A/AA})]}…]

[Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]
[Undantag för oskäligt betungande anpassning
{<organisation>} åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av {<webbplats>/delar av <webbplats>} enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:
{<motivering till åberopande av undantag>}]

Hur vi testat webbplatsen

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av {<webbplats>}.
/{<extern aktör>} har gjort en oberoende granskning av {<webbplats>}
/Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.}
Senaste bedömningen gjordes den {<dag>} {<månad>} {<år>} [och är godkänd av {<instans>}].
[Granskningsmetod]
[Granskningsrapport]
[Webbplatsen publicerades den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]
Redogörelsen uppdaterades senast den {<dagens datum (dag månad år)>}.