Demokratin 100 år

Bild Demokratin 100 år ordmoln

Bild: Novus/kommittén Demokratin 100 år

Demokratin 100 år uppmärksammas också nationellt med olika
aktiviteter och kampanjer. Regeringen genomför en nationell satsning och har
gett flera myndigheter och aktörer i uppdrag att genomföra aktiviteter och
insatser. Kommittén Demokratin 100 år planerar, samordnar och genomför en
samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Du som vill läsa mer om Demokratin 100 år kan besöka
webbplatsen ”Demokrati 100 år” som tagits fram av Kungliga biblioteket och
Riksbankens Jubileumsfond för att öka kunskapen om allmän och lika rösträtt. Du
kan också besöka webbplatsen Vår demokrati där du kan läsa mer om kommittén
Demokrati 100 år.

Mer kunskap om allmän och lika rösträtt (Demokrati 100 år) –
Demokrati100.se

Om kommittén Demokratin 100 år (Vår demokrati) – Hem | Vår demokrati (vardemokrati.se)