Demokratistugan 25-27 september

Bild Demokratistugan

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som kommer till Karlstad som avslut på Demokrativeckan. Håll också utkik på övriga aktiviteter ute i länet dessa dagar!

Demokratistugan speglar olika delar av Sveriges demokrati. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Om du inte har möjlighet att besöka stugan i Karlstad kan också ta del av den digitala Demokratistugan som är öppen dygnet runt. Den digitala stugan passar utmärkt som fördjupning kring demokrati, som en grund för samtal i klassrum, på seminarier, och i olika former av dialog om demokratin och för eget nöjes skull – här finns något för alla! www.vardemokrati.se/demokratistugan

Kika också vad som händer ute länet!

Lördag 25 september

Demokratistugan är öppen för besök kl. 11.00-16.00. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Kl. 10.00-15.00 Möt politiker i Kristinehamns kommun

Representanter från alla partier i kommunfullmäktige finns på plats i anslutning till gågatan för att prata om demokrati.

———————————————————————————————————————————-

Kl. 11.00-13.00 Möt förtroendevalda i Grums kommun

I samband med Demokrativeckan anordnar Grums kommun en demokratidag. Förtroendevalda från olika
partier kommer att vara på plats under dagen för att prata demokrati.

Plats: Parkeringen mellan kommunhuset och ICA-parkeringen. Vid regn flyttar vi aktiviteten till Grums bibliotek.

Allsång med Olof Göthlin, Prova-på cirkus för alla åldrar med Sara Jane, vernissage för utställning ”tillit” på Grums bibliotek och fika för alla. Vi håller omtänksamt avstånd till varandra.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 12.00-13.15 Invigning och samtal från Demokratistugan

Invigning av demokratistugan med landshövding Georg Andrén och Jane Larsson, ordförande i regionfullmäktige

Lunchsamtal – What happened in Värmland last night?

Vilken roll spelar den lokala nyhetsbevakningen och journalistiken för ett demokratiskt samhälle? Hur mår den lokala journalistiken i Värmland och är det något som inte speglas i den lokala bevakningen?

Deltagare:

Mikael Rothsten, ansvarig utgivare NWT

Morgan Schmidt, ansvarig utgivare VF

Hedvig Nilsson, nyhetschef P4 Värmland

Tomas Skoglund, ansvarig utgivare SVT Värmland

Karin Hovdebo, Länsstyrelsen Värmland (moderator)

Plats: Stora torget i Karlstad.

Du kan se inspelningen via Länsstyrelsen youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dYaA9qY6ixo

———————————————————————————————————————————–

Kl. 13.00 Arabiska teatern spelar pjäsen “Hjältinnor” på arabiska för barn och barnfamiljer – Årjäng

Pjäsen handlar om kvinnor som har förändrat världen, gjort modiga saker, kämpat mot fördomar och traditioner – om kvinnor som kan ses som hjältar! 


Föranmälan till demokrati@arjang.se eller 0573-139 02.

———————————————————————————————————————————-

Kl. 15.00 – Gör din egen film på tema tillit – Grums fritidsgård

Som del av demokratidagen i Grums kan du lära dig göra små filmer och använda s.k. green screen där du kan klippa in vilken bakgrund som helst. I filmen kommer du kunna ge uttryck för dina tankar och åsikter – helt i demokratins anda – på temat Tillit.

Aktiviteten kommer äga rum på från kl. 15 och filmerna kommer senare bli del av en digital utställning på Instagram, tillsammans med den fysiska utställningen om Tillit på biblioteket, samt bilder från mötena mellan politiker och invånare.

I samband med utställningen kommer dansfilmen “Papperslandet” att förhandsvisas på Biblioteket. En film som växt fram ur ett kulturprojekt för feriearbetande ungdomar: “TRAKT – Livskvalitet genom dans och koreografi på landsbygden”, finansierat av Jordbruksverket och Leader Närheten. Filmen har tema tillit.

———————————————————————————————————————————–

Söndag 26 september

Kl. 10.00 Tipspromenad tema Demokrati för både barn och vuxna på Kilenegården, Hammarö

———————————————————————————————————————————–

Demokratistugan är öppen för besök kl. 11.00-16.00. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Kl. 12.00-13.00 Ja må den leva? Om demokratin och dess utmaningar

Demokratin firar 100 år och nästa år är det allmänna val i Sverige igen. Men hur mår vår demokrati och hur tror politikerna att nästa val och valrörelse kommer att se ut? Hur tacklar de utmaningar som att locka förstagångsväljare och att rekrytera fler till politiken? Fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och att tonen inte minst i sociala medier är hårdare – hur påverkar det ett politiskt engagemang och det kommande valet?

Deltagare:

Arman Teimouri, riksdagsledamot (L)

Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S)

Åsa Johansson, regionråd Region Värmland (S)

Håkan Axelsson, ordförande Moderaterna Värmland

Linda Larsson, kommunalråd Karlstads kommun (S)

Per-Inge Lidén, ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstads kommun (Mp)

Malin Kling Uddgren, moderator

Plats: Stora torget i Karlstad.

Du kan se samtalet via Länsstyrelsen Värmlands youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qR_z3LycnC0

———————————————————————————————————————————–

Kl. 15.30 Kulturstängning – 1×1 (Tove Klang)

1×1, av och med Tove Klang, är ett stillsamt stycke, där långsamma nästintill meditativt delar varvas med flödande rörelsesekvenser som tillsammans tar med åskådaren på en poetiskt resa genom livet och själens olika lager. Föreställning utspelar sig på 1 kvadratmeter, ett sätt att tänka utanför boxen genom att bli instängd i en. Vad sker med konstnären? vad sker med dansen? I sin enkelhet blir föreställningen något alldeles extra, en upplevelse i stunden där närkontakten mellan dansare och publik skapar en unik intensitet genom hela stycket.

———————————————————————————————————————————–

Måndag 27 september

Demokratistugan är öppen för besök kl. 10.00-18.00. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Följande finns på plats på Stora Torget under måndagen:

Räddningstjänsten, ca kl. 11.00 och framåt

Europa Direkt Karlstad kl. 11.00-18.00

FUB kl. 14.00-16.00

———————————————————————————————————————————–

Kl. 08.30-09.30 Barnets bästa i centrum – men hur då?

Hur bedömer man som medarbetare vad som är barnets bästa, hur säkerställer man en barnrättsbaserad verksamhetsplanering, och varför behöver vi anlägga ett intersektionellt perspektiv?

Länsstyrelserna har i år tagit fram ett kunskaps- och metodstöd för prövning av barns bästa som ska vägleda myndigheten i dessa frågor. Seminariet kommer att utgå från det framtagna metodstödet och utifrån länsstyrelsens verksamhet beskriva hur man kan tillämpa ett barnrättsbaserat arbetssätt.

Seminariet riktar sig till dig som jobbar eller är politiker inom kommun, region eller verkar inom den idéburna sektorn. Välkommen!

Medverkande:

Saga Hillerström, Länsstyrelsen Dalarna, arbetar som nationell samordnare för länsstyrelsernas regeringsuppdrag i barnets rättigheter. Saga har inom ramen för uppdraget verkat som projektledare för framtagandet av ett länsstyrelsegemensamt kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa.

Anna-Karin Larsson, samordnare inom mänskliga rättigheter och barnrätt

Du kan se seminariet via Länsstyrelsens youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Lc3umx6J2Ww

———————————————————————————————————————————–

Kl. 12.00 Invigning Krisberedskapsveckan med Landshövding Georg Andrén

Medverkande:

Mikael Tofvesson, Chef enheten för skydd mot informationspåverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ulf Fredriksson, Civilförsvarsförbundet

Siri Hasting, Hyresgästföreningen

Katrin Andersson, Studiefrämjandet

Anna-Karin Klasa, Länsstyrelsen Värmland (moderator)

Se invigning och samtal via Länsstyrelsen youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1X7vIOcxoiU

———————————————————————————————————————————–

Kl. 17.30 Kulturstängning – körsång Kulturskolan Karlstad

———————————————————————————————————————————–

Kl. 17.00 Emma Frans, demokratiambassadör för Demokratisatsningen, Frykenskolans aula, Torsby

Hon talar innan kommunfullmäktige för både politiker och allmänhet.

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet och verksam som forskare, författare och vetenskapsskribent. Hon har bland annat skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom sensationella nyheter och populär forskning. För sitt arbete tilldelades hon Stora Journalistpriset år 2017. Vid två tillfällen har hon även blivit utsedd till årets folkbildare för sitt arbete mot desinformation och faktaresistens.

Föranmälan till Torsby bibliotek torsby.bibliotek@torsby.se  eller 0560-161 08.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 17.00-19.30 Livesändning från Kulturhuset i Storfors

I Storfors arrangerar kommunen en livesändning från Kulturhuset måndag den 27 september klockan 17.00-19.30.

Programmet kommer att innehålla många röster om demokrati från Storforsare i olika åldrar. En del av programmet ingår i Krisberedskapsveckan där årets tema är just demokrati. Bra tips för hemberedskap utlovas liksom tävlingar, utlottningar och överraskningar i direktsändningen. Representanter för alla politiska partier i Storfors kommunfullmäktige kommer också att svara på frågor om demokrati.

Moderator för kvällen är Sven-Erik Rhen, Storfors tidigare skolchef.

Mer information: Demokrativeckan: En digital kväll för demokratin måndag 27 sept – Storfors Kommun

Sänds via följande länk: Demokratidag – YouTube

På bilden: foton på olika personer, ett ordmoln i en pratbubbla och texten “Tävla i direktsändning!”

———————————————————————————————————————————–

Kl. 18.00-20.00 Samtala med kommunledningen – Kulinarika, Västra Ämtervik

Kommunledningen i Sunne kommun bjuder under veckan in till samtal om utveckling och angelägna frågor i kyrkbyarna Gräsmark, Lysvik, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 18.00-19.00 Kultur för fred och samexistens

Projektet ”Kultur för fred och samexistens” har som målsättning att stärka 7 föreningar inom det civila samhället i regionen Huila i Colombia att bidra till en fredskultur och samexistens. Strävan är att stärka familjernas ekonomi och bidra till ett hälsosamt och aktivt liv. Samtidigt förmedlas kunskap om de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och barnperspektiv och praktiska övningar genomförs för att påverka och med delaktighet introducera delvis nya förhållningssätt inom familjen och mellan föreningsmedlemmar med demokrati som utgångspunkt.

De 7 föreningarna som SV Värmland samverkar med har utvecklats och jämfört med utgångsläget vid förstudien för 8 år sedan har föreningarnas verksamhet kunnat ge kvinnor större inflytande och kompetensen har tagits tillvara. Föreningarnas arbete med demokratiskt perspektiv visas genom korta filmer som de själva har producerat, se via länken; https://www.sv.se/avdelningar/sv-varmland/projekt/kultur-for-fred/

Under september och oktober genomför SV Värmland en mindre informationskampanj till allmänheten genom digitala föreläsningar parallellt med några föreläsningar riktade till särskilda målgrupper. En föreläsning riktad till allmänheten genomförs måndagen den 27 september.

Sänds via Zoom. En zoom-länk skickas ut till anmälda innan arrangemanget.

Anmälan: Kultur för fred och samexistens – SV Värmland

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.