Fredag 24 september

Bild wooden cubes with exclamation marks and a question markscaled

Dagen bjuder på miljöfrukost, möten med förtroendevalda, teater och seminarium och samtal om frågan om alla vara delaktiga i politiken på lika villkor? Är politiken tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

———————————————————————————————————————————–

Kl. 09.00-10.30 Digital miljöfrukost

Region Värmland bjuder in till miljöfrukost med temat demokrati. Regionens miljöfrukostar anordnas cirka fyra gånger per år med olika teman. Teman för miljöfrukost utgår från FN:s agenda 2030 och varje möte fokuserar på ett mål och dess koppling till miljön. I samband med demokrativeckan bjuder vi därför in till en träff med fokus på mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Vår fysiska miljö och demokrati är starkt kopplade till varandra. Inte minst då miljön och klimat är stora politiska frågor som engagerar många. Klimatförändringar kan även påverka möjligheterna till demokrati och delaktighet i ett samhälle.

Miljöfrukost är ett tillfälle där olika aktörer främst från Värmland bidrar med sina erfarenheter. Syftet med träffen är att i ett öppet klimat lyfta goda exempel och inspirera till utvecklingsarbete.  

Alla är välkomna och det krävs inget tidigare deltagande för att kunna ta del av tillfället, men en anmälan behöver göras för att få en länk till webinariet.

Klicka här för att komma till anmälan.

På bilden: två händer som håller i potatisar.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 9.00-12.00 Arvika kommuns nya översiktsplan

Välkommen till ICA Edane kl. 9.00-12.00 för att diskutera kommunens nya översiktsplan med samhällsbyggnadsavdelningen.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 10.00-14.00 Möt förtroendevalda i Arvika kommun

Kom och träffa lokala politiker i Arvika kommun i Stadsparken.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 10.30-11.45 Seminarium – Får alla vara en del av demokratin?

Vår demokrati bygger på principen om allas lika värde och är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla har rätt att på olika sätt ta del av, vara delaktiga i och vara med och påverka vårt samhälle.

Trots att detta är en mänsklig rättighet visar flera rapporter och undersökningar att detta inte fungerar i praktiken. Personer med funktionsnedsättning röstar bland annat inte lika ofta som andra och är inte i så stor utsträckning representerade inom politiken. Något som ofta beror på olika former av hinder eller attityder i samhället. Ändå finns rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, genom internationella konventioner och lagstiftning. Så vad är det som gör att de inte får sina rättigheter uppfyllda?

Välkommen till ett seminarium där du får veta mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur det ser ut med den demokratiska delaktigheten för gruppen personer med funktionsnedsättning. Hur kan vi undanröja hinder och tillse att alla får sina rättigheter tillgodosedda?

Medverkande:

Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg Region Värmland

Barbro Boomsma, ombudsman Funktionsrätt Värmland

Monica Ekström, ordförande Funktionsrätt Värmland

Eva Julin Dombrowe (L), ordförande Rådet för Funktionsrätt, Region Värmland

Beatrice Högå, utvecklingsledare Länsstyrelsen Värmland

Du kan se seminariet via Länsstyrelsen Värmland youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=eQhfnm_aEyY

Åhörarkopia av presentation: https://www.demokrativarmland.se/wp-content/uploads/Ahorarkopia_far_alla_vara_del_av_demokratin.pdf

———————————————————————————————————————————–

Kl. 12.00 Lunchsamtal – En politik för alla?

Samtal om tillgängliggörandet av politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mellan 6-8 av 10 i målgruppen röstar inte i allmänna valen. Politiska partier tillgängliggör inte heller sin politik genom t.ex. lättläst svenska. Även andra språksvaga grupper lämnas utanför när inte politiken görs tillgänglig. Studieförbundet Vuxenskolan har jobbat med två material, ”Att bli en lättläst politiker” och ”Mitt val” som båda syftar till att inkludera fler och skapa förutsättningar för deltagande i våra demokratiska val.

Deltagare: Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan, Lennart Björk, FUB Karlstad, Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg Region Värmland och Anette Jäger, Studieförbundet Vuxenskolan. Beatrice Högå, moderator.

Samtalet sänds på Facebook – gå till evenemanget via följande länk: https://fb.me/e/1LSB2MsK5

Arrangör: Länsstyrelsen Värmland i samarbete med ABF Värmland.

———————————————————————————————————————————–

Kl. 12.00-13.00 Träffa dina lokala politiker – Torsby

Träffa och ställ dina frågor till de lokala politikerna i Torsby kommun.

Plats: Nya Torget, Torsby

———————————————————————————————————————————–

Kl. 14.00 Dramatisering – Teskedsgumman

Lilian Nilsson och Yvonne Olofsson dramatiserar Teskedsgumman och Malin Hovlund sjunger sånger till.

Under Coronapandemin när gränsen var stängd började Lilian och Yvonne, som båda arbetar med barn och ungdomar, intressera sig för norsk barnlitteratur (Teskedsgumman, Hackebackeskogen och Karius och Baktus) och fann det inspirerande med sagor som tar sig över gränser oavsett om dessa är stängda eller inte. De började då göra korta filmer och la ut dem på Facebook. Under demokrativeckan kommer dessa filmer tillsammans med bilder och föremål finnas utställda på Årjängs bibliotek.

Plats: Årjängs bibliotek

Föranmälan till demokrati@arjang.se eller 0573-139 02. 

———————————————————————————————————————————–

Kl. 18.30 Teaterföreställning – FOGELSTAD – fem kvinnor, fem viljor, en tanke”

En musikalisk monolog med Anna-Lena Hemström. Det är i år precis 100 år sedan kvinnor i Sverige fick gå och rösta för första gången. Fyra år senare bildades Fogelstadskolan av fem kvinnor, alla pionjärer inom sina yrkesområden. De var sinsemellan helt olika och det var långt ifrån konfliktfritt. Men de hade ett gemensamt mål; att alla kvinnor skulle lära sig att ta tillvara på sina nya rättigheter. Och det gjorde dom! Ett exempel är när riksdagen kommit upp i arton kvinnliga ledamöter – då hade hälften gått på Fogelstad.

Plats: Stora aulan, Älvstranden bildningscentrum i Hagfors

Det är gratis men plats bokas genom att kontakta Hagfors bibliotek! 

Information finns också på Bibliotek Värmlands hemsida.

På bilden: En kvinna som håller i ett foto med fem kvinnor på. På bilden står texten ”Fogelstad – fem kvinnor – fem viljor – en tanke”