Övriga aktiviteter

Vissa aktiviteter pågår under hela veckan eller äger rum före eller efter Demokrativeckan men är en del av Demokratisatsning Värmland. Här hittar du mer information.

Demokratistugan 25-27 september

Bild Demokratistugan

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som kommer till Karlstad som avslut på Demokrativeckan. Håll också utkik på övriga aktiviteter ute i länet dessa dagar!

Fredag 24 september

Bild wooden cubes with exclamation marks and a question markscaled

Dagen bjuder på miljöfrukost, möten med förtroendevalda, teater och seminarium och samtal om frågan om alla vara delaktiga i politiken på lika villkor? Är politiken tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Torsdag 23 september

Bild anslagstavla

Dagen innehåller bland annat en ”Hållplats idéburen” med ett samtal som har fokus på civilsamhällets roll för demokrati och tillit. Du kan också låna en politiker på Kils bibliotek och vara med när vi besöker några platser i Värmland av betydelse för vår demokrati. Ta del av det och andra aktiviteter som sker i länet […]

Onsdag 22 september

Bild röstkort

Nästa år, 2022, är det val till kommun, region och riksdag. Men hur går det egentligen till och hur tänker förstagångsväljare inför kommande val? Samtal om detta och mer händer i Värmland under onsdagen.

Tisdag 21 september

Bild konst

Ta del av ett seminarium om demokratiska företag, ett lunchsamtal om kulturens roll för demokratin, digital föreläsning med Jack Werner och mer spännande programpunkter.

Måndag 20 september

Bild Extremism word cloud concept. Vector illustration

Demokrativeckan öppnas med ett ”Demokratispaning Värmland”. Du kan också lyssna till ett lunchsamtal om förebyggande av våldsbejakande extremism i Värmland, möta förtroendevalda på vissa orter och lyssna till demokratisamtal med värmländska riksdagsledamöter.